Flamenco

<-Atpakal

Spanijas tradicionalas muzikas-dejas stils, kas rada Andaluzija. Saja deja saplust muzikas pavadijums (toke), dziedasana (kante) un deja (bajle). Flamenco tiek pavadits ar gitarspeli un plaukskinasanu vai kastanetem.

Galvenie flamenco atributi sievietem ir gara kleita no dazadiem audumiem ar volaniem, spanu plecu salle, vedeklis. Flamenco neatnemama sastavdala ir izsteiksmigas un kaisligas roku kustibas. 16.11.2010. UNESCO pieskira flamenco Vispasaules mantojuma statusu.